Om Örkelljungabostäder

Örkelljungabostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag som styrs av en styrelse med politiskt tillsatta styrelsemedlemmar och en VD. Bolaget har i nu läget fem fastigheter inom tätorten med 123 lägenheter. Bolaget skall främja bostadsförsörjningen i Örkelljungakommun och har för avsikt att utöka antalet lägenheter på sikt.

 

Riksbyggen har tekniskförvaltning och administrativ förvaltning.

Teknisk förvaltare är Martin Dahlberg.