bildspel1

VÄLKOMMEN TILL ÖRKELLJUNGABOSTÄDER

bildspel2

VI ÄGER OCH FÖRVALTAR FEM FASTIGHETER I ÖRKELLJUNGA TÄTORT

bildspel3

HITTA LUGNET I ÖRKELLJUNGA

Örkelljungabostäder är ett helägt kommunalt bostadsbolag som styrs av en styrelse med politiskt tillsatta styrelsemedlemmar och en VD. Bolaget har i nu läget fem fastigheter inom tätorten med 123 lägenheter. Bolaget skall främja bostadsförsörjningen i Örkelljungakommun och har för avsikt att utöka antalet lägenheter på sikt.